• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điểm mới trong thu hồi và bồi thường của Luật đất đai

- Luật Đất Đai 2013 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật mới đã khắc phục những điểm hạn chế chưa được quy định trong luật cũ và giải quyết được những vấn đề còn khó khăn trong thực tiễn về bồi thường và thu hồi đất.

 

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn với Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội về những điểm mới về bồi thường và thu hồi đất.