• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiến độ thực hiện đấu thầu của Tiểu dự án thành phố Phủ Lý

Tiểu dự án phát triển đô thị phủ lý được sử dụng bằng vốn vay IDA của WB và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đến nay, dự án đang đi đúng lộ trình phát huy tối đa hiệu quả mà dự án mang lại.

 Để đạt được kết quả như vậy, quá trình thực hiện công tác đấu thầu góp phần không nhỏ trong quá trình thực hiện dự án. Đó là khâu quan trọng để chọn ra được nhà thầu có giá thấp nhất, có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực trong quá trình thi công.

 Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch trong dự án được Ban QLDA đặt tiêu chí hàng đầu trong công tác đấu thầu. Qúa trình này được thực hiện theo yêu cầu, điều khoản đã được quy định trong Hiệp định vay vốn cũng như quá trình thẩm định xem xét của Ngân hàng thế giới. Đồng thời, phải đáp ứng được quy trình thẩm định, phê duyệt  theo Luật đấu thầu, các Nghị định và Thông tư hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Do vậy, hầu hết các gói thầu của Tiểu dự án đều đáp ứng được yêu cầu của WB và của Chính phủ.

Ngoài ra theo yêu cầu WB, Ban QLDA cũng đã thành lập tổ chuyên gia đấu thầu trực thuộc của ban và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn hỗ trợ phối kết hợp với Ban trong việc chuẩn bị đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của sổ tay thực hiện dự án, quy định của WB 

Các phương pháp mua sắm đấu thầu được sử dụng trong dự án:Xây lắp và hàng hóa: ICB (đấu thầu cạnh tranh Quốc tế); NCB (đấu thầu cạnh tranh trong nước); SH (chào hàng cạnh tranh). Tư vấn: QCBS (tuyển chọn trên cơ sở chất lượng và chi phí); CQS (tuyển chọn trên cơ sở năng lực tư vấn); LCS (tuyển chọn tư vấn với chi phí thấp nhất); SSS (tuyển chọn tư vấn từ một nguồn duy nhất); IC (Tư vấn cá nhân).

 Theo Hiệp định quy định  hiệu lực dự án đến 30/12/2017 nên các hợp đồng xây lắp chính phải được trao hợp đồng chậm nhất tháng 6 năm 2014 bởi đối với các gói thầu xây lắp, tư vấn sử dụng vốn vay của WB mất rất nhiều thời gian để tiến hành lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là các gói thầu tư vấn.Thời gian lựa chọn nhà thầu: Với ICB quy trình tuyển chọn phải mất từ 6-9 tháng (nếu có sơ tuyển); với QCBS quy trình tuyển chọn phải mất từ 6-12 tháng. Bởi vậy,đó là một thách thức mà Ban quản lý dự án và đặc biệt là những người làm công tác đấu thầu của dự án cần phải tập trung và có kế hoạch hoạt động cụ thể chi tiết đối với từng gói thầu.

Tính đến nay, các gói thầu của Ban QLDA đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra:

Đối với các gói thầu xây lắp:

Tiểu dự án đã hình thành 08 gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu quy định trong Hướng dẫn mua sắm được WB chấp thuận.

Bảng: Tình hình thực hiện đấu thầu các gói thầu xây lắp

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn

Tình hình thực hiện

1

PL1-01: Xây dựng trường mầm non và trường tiểu học phường Quang Trung

NCB

đã hoàn thành từ năm 2012

2

PL3-01: Xây dựng đường D4-N7 đoạn từ Km1+00 đến Km4+710 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo

ICB

đã hoàn thành từ năm 2013

3

PL1-02: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản và cải thiện dịch vụ các khu dân cư tổ dân phố Hòa Lạc, Mễ Nội

NCB

đã hoàn thành từ năm 2014

4

PL2-02: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng hồ điều hòa, mương dẫn và trạm bơm tiêu phường Quang Trung

NCB

đã hoàn thành từ năm 2014

5

PL3-02: Xây dựng cầu Liêm Chính, đường D4-N7 đoạn từ Km0+00- Km1+00 và hạ tầng kỹ thuật kèm theo

ICB

đã hoàn thành từ năm 2015

6

PL1-03: Cải tạo, nâng cấp trường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện

NCB

đã hoàn thành từ năm 2015

7

PL2-01: Xây dựng hồ điều hòa Lam Hạ 02, hạ đường ĐT.493 và kè chống ngập úng bờ Bắc sông Châu

NCB

đã hoàn thành từ năm 2015

8

PL2-03: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Bắc Châu Giang và đường ống thoát nước từ đường D4-N7 vào trạm xử lý nước thải

NCB

đã hoàn thành từ năm 2016

 Đối với các gói thầu tư vấn:

Tương tự như các quy định đối với đấu thầu mua sắm, các gói thầu tư vấn sử dụng vốn WB của dự án phải được thực hiện theo Hướng dẫn tư vấn trong đó có 15 gói thầu tư vấn sử dụng vốn WB,  02 gói thầu QCBS; 11 gói thầu CQS; 02 gói thầu SSS.

Bảng: Tình hình thực hiện đấu thầu các gói thầu tư vấn.

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn

Tình hình thực hiện

1

PL4-01: Tư vấn hỗ trợ đấu thầu

CQS

đã hoàn thành từ năm 2012

2

PL4-06A: Tư vấn giám sát gói thầu PL1-01

CQS

đã hoàn thành từ năm 2012

3

PL4-06B: Tư vấn giám sát toàn bộ dự án, trừ gói thầu PL1-01

QCBS

đã hoàn thành từ năm 2013

4

PL4-02: Tư vấn thiết kế giai đoạn 2

QCBS

đã hoàn thành từ năm 2013

5

PL4-07: Giám sát độc lập môi trường và an toàn xã hội

CQS

đã hoàn thành từ năm 2013

6

PL4-08A: Kiểm toán độc lập giai đoạn 1

CQS

đã hoàn thành từ năm 2013

7

PL4-08B: Kiểm toán độc lập giai đoạn 2

CQS

đã hoàn thành từ năm 2015

8

IA-01: Kiểm toán nội bộ

CQS

đã hoàn thành từ năm 2013

9

PL4-12: Tư vấn xây dựng chương trình thông tin, truyền thông

CQS

đã hoàn thành từ năm 2013

10

PL4-19: Tư vấn thiết kế, dự toán cho trường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện

SSS

đã hoàn thành từ năm 2015

12

PL4-20: Tư vấn thiết kế, dự toán cho hạng mục kè Bắc sông Châu Giang

SSS

đã hoàn thành từ năm 2015

13

PL4-26: Tư vấn thiết kế, dự toán cho các hạng mục bổ sung vào Tiểu dự án thành phố Phủ Lý

CQS

Đã hoàn thành tháng 4/2017

14

PL4-10: Đánh giá hiệu quả dự án

CQS

Chưa triển khai thực hiện

15

PL4-11: Nghiên cứu quy hoạch đô thị

CQS

Chưa triển khai thực hiện

Tính đến thời điểm hiện tại, còn 05 gói thầu đang triển khai thực hiện duyệt dự toán chuẩn bị đấu thầu, bao gồm: 03 gói thầu tư vấn, 02 gói thầu mua sắm với tổng giá trị khoảng 1,0 triệu USD (tương đương 22,3 tỷ đồng). Dự kiến đến Quý III/2017 sẽ thực hiện hoàn thành.

Riêng đối với Dự án vay vốn bổ sung: Ngay sau khi Hiệp định được ký kết sẽ triển khai công tác đấu thầu đồng loạt 11 gói thầu, dự kiến sẽ bắt đầu từ Quý IV/2017 và hoàn thành trong năm 2018.

HT-NH